Prečo sadíme stromy

Keď sa pozriem na svet okolo nás, vidím aké máme my ľudia zjavné dopady na životné prostredie. Aké máme suché a horúce leto. Naopak, keď zaprší zjavujú sa hneď záplavy, lejaky, máme veterné smršte. Príroda nám dáva najavo svoju „nespokojnosť“, a to varovanie musíme brať veľmi vážne.
 

 1. Na svete dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Jednou z príčin je tvorba CO2, čiže kysličníka uhličitého. Vzniká horením (spaľovacie motory, spracovanie nerastných surovín, pálenie organických látok, dreva, uhlie,…)
  Riešenie – stromy do svojich tiel viažu CO2. Telá stromov sú tvorené uhlíkom C, ktorý v sebe uskladňujú, keďže vdychujú CO2 a vydychujú O2, čiže kyslík. Napríklad 1 m3 bukového dreva obsahuje pribl. 300 kg uhlíka.

 2. Na svete ubúda pitná voda.
  Riešenie – stromy svojimi telami filtrujú no aj viažu pitnú vodu.

 3. Na svete dochádza k úbytku ornej pôdy.
  Riešenie – Stromy svojimi koreňmi viažu ornú pôdu a vytvárajú novú.

 4. Svetová ekonomika a priemysel ničia životné prostredie a nútia ľudí odchádzať do miest.
  Stromy tvoria životné prostredie.

 5. Na svete ubúda miest, kde môžu žiť ľudia.
  Stromy poskytujú potravu a sú jediným ekologickým obnoviteľným zdrojom energie

 6. Na svete dochádza k obrovským výkyvom teplôt.
  V korunách stromov nepresiahne teplota ani počas najteplejších letných dní 25 °C.

 7. Na svete ubúda miest, kde môžu klíčiť semená.
  Stromy udržujú a umožňujú vytvárať mykorhízu.

 8. Každý deň nenávratne zmizne 8 rastlinných a živočíšnych druhov.
  So životom jedného stromu môžu byť zviazaných – napríklad pri dube – až 200 živočíšnych druhov.

 9. Ľudstvo spaľuje viac kyslíku, než planéta vytvorí.
  Stromy tvoria kyslík.

Aby sme spálili jeden gram paliva (benzín, nafta, plyn, drevo,…) musíme ku tomu spáliť 14 gramov vzduchu. 1 m3 vzduchu váži pribl. 1,28 kg. Ak spálime 1 kg paliva, spálime zároveň 11 m3 vzduchu.

Ak chýba kyslík, planéta vo vysokých vrstvách atmosféry rozkladá vodu na kyslík, čím nenávratne vody ubúda. Na svete neexistuje proces, ktorý by vytváral vodu.

Avšak zo všetkých týchto prínosných funkcií stromu pre ochranu životného prostredia, je tá najviac dôležitá VIAZANIE UHLÍKU V DREVE. => Preto vďaka sadeniu stromov znižujeme svoju takzvanú UHLÍKOVÚ STOPU, ktorá predstavuje množstvo nami vytvoreného uhlíku počas 1 roku.

Vypočítaj si svoju uhlíkovú stopu

Popis riešení lesa na ekologické problémy uvádzame s láskavým dovolením združenia PAGO-PAGO.