Často kladené otázky (FAQ)

 • Záleží nám na tom, ako vyzerá krajina, v ktorej žijeme. Preto hlavne vychádzame z podnetov miestnych ľudí, ktorí si všimli, že niekde by stromy mohli byť, alebo mali byť a nie sú.
 • Tieto podnety spracúvame tak, že sa ideme na plochu osobne pozrieť a po zvážení vyberieme miesta, kde zeleň najviac chýba.
 • Samozrejme, toto všetko so súhlasom vlastníka plochy a v súlade zo zákonom.
 • Na lesných pozemkoch sa riadime pravidlami lesníkov – oni majú dobre prepracovaný systém, kde podľa pôdy a stanovištných pomerov majú určené, aké dreviny by mali v lese byť.
 • Ak sa plocha nachádza mimo lesa, radíme sa s odborníkmi a štátnou správou, aby bolo všetko v súlade zo zákonom a zároveň aby sa splnil účel, pre ktorý sa dreviny vysádzajú.
 • Napr. na miestach, kde hrozí zosuv pôdy, sadíme hlbokokoreniace dreviny, ktoré svah spevnia. Na miestach zamokrených a zaplavovaných sadíme dreviny, ktoré dobre transpirujú – odparujú vodu z povrchu v podobe vodnej pary.
 • Vlastne návod nám dáva samotná príroda – v okolí riek rastú jelše, vŕby, osiky, pričom ich tam nikto nesadil. Na suchých miestach rastú duby, na skalách borovice, na degradovaných pôdach brezy, agáty, jarabina atď... .
 • Ak aj Vám záleží na tom, ako vyzerá naša krajina a chcete prispieť na správnu vec, ste na správnom mieste.
 • Každý jeden strom či krík má v prírode veľký význam a tento úžitok z nich má každý z nás.
 • Stromy nám poskytujú kyslík, spracovávajú CO2 zo vzduchu, zadržujú vodu, udržujú priaznivú mikroklímu, zabraňujú erózii pôdy, tlmia rýchlosť vetra, hluk ... a veľa ďalších funkcií.
 • Máte istotu, že Váš príspevok bude využitý na účel sadenia stromov. Poskytneme Vám prehľad plôch vysadených drevinami s GPS súradnicami.
 • Taktiež pravidelne vydávame výročnú správu, kde sú vyčíslené všetky náklady spojené s činnosťou LZ a tiež aj zrealizované projekty.
 • Držíme sa hesla „Nerob druhému to, čo nechceš aby ani on robil tebe“.
 • Máme iba jednu hrdosť a česť, ktorou reprezentujeme naše združenie. Nie sme schránková firma, s adresou v P.O.BOXE.
 • Sme občianske združenie, čo je podľa zákona neziskový subjekt – organizácia, preto sme odkázaní na financovanie darcami, grantmi, rôznymi projektmi no aj členmi a sponzormi.
 • Nie sme firma, ktorá vytvára zisk, z ktorého by mohla financovať náklady na svoje aktivity. Na jednu stranu je to nevýhoda, keďže si musíme financovanie a podporu hľadať sami a externe. Podnikateľská činnosť je dovolená iba vedľajšia, a to na podporu hlavných aktivít združenia.
 • Na druhú stranu, toto je uistenie pre našich darcov, že ich príspevky využívame výlučne na zalesňovanie a zazelenanie Slovenska, na hospodárny chod našej organizácie, a nie na tvorbu zisku, prípadne uspokojenie akcionárov.
 • Plochy ktoré vysadíme, označujeme tabuľkou s našim logom a ich GPS súradnice zasielame príslušným darcom.
 • S našimi financiami a majetkom narábame hospodárne, aby sme za daný vklad vykonali čo najviac výsadby.
 • Výsledok nášho hospodárenia vždy zverejňujeme vo výročnej správe.
 • Pred začatím prác spíšeme dohodu s vlastníkom alebo obhospodarovateľom pozemku, v ktorej sa zaručuje, že sa bude o vysadenú plochu naďalej starať a nezanedbá sa.
 • To znamená, že bude vysadené stromčeky naďalej chrániť pred vysokou trávou a burinou, bude ju chrániť pred ohryzom zverou alebo dobytkom atď.
 • Tieto plochy budeme pravidelne kontrolovať a monitorovať.
 • Pokiaľ nám v správe pre príjemcu platby uvediete Váš email, zašleme Vám potvrdenie o prijatí vašej platby a elektronický certifikát darcu.
 • Ak máte záujem, zasielame tiež GPS súradnice plochy, ktorú ste pomohli vysadiť.
 • Áno, môžete. Ak máte záujem pomôcť osobne alebo ako firma, výsadbu lesa Vám oznámime osobne aj s pozvaním na účasť. V tomto prípade neváhajte a kontaktujte nás.
 • Plochy ktoré vysadíme, označujeme tabuľkou s našim logom a ich GPS súradnice zasielame príslušným darcom.
 • V zmysle príslušných zákonov a nariadení, pričom ich dodržiavanie je kontrolované Úradom pre ochranu osobných údajov SR.
 • Nie vždy je majiteľ pozemku známy alebo dostihnuteľný, čo prakticky znemožňuje príslušným úradom zabezpečiť jeho zalesnenie či zazelenanie. Výsadba na takejto ploche vykonáme pokiaľ je záujmom ako ohlasovateľov, tak aj darcov