Môžete nám pomôcť finančným príspevkom

Najskôr Vám vysvetlíme

PREVODOM NA ÚČET - FINANČNÝ DAR

Bude použitý na plnenie cieľov a činností LZ, uvedených v Stanovách.

Je možné spísať Darovaciu zmluvu, pre priame požiadanie o použitie daru na určitý účel.

Váš finančný dar môže byť jednorázový no aj pravidelný

Pokiaľ si želáte prispieť anonymne, do správy pre príjemcu platby resp. do Darovacej zmluvy uvediete "Anonymný dar".


PREVODOM NA ÚČET - SPONZORSKÝ DAR


Číslo nášho účtu je: SK1002000000004059893251


POUKÁZANIE 2% Z VAŠICH DANÍ


SPONZOROVANIE