Kto sme

 „To že ste navštívili našu stránku, znamená že Vám nie je slovenská príroda a jej lesy ľahostajné.

Dovoľte sa predstaviť mne a nášmu Lesoochranárskemu združeniu ZALESŇUJ. Moje meno je Miloš Hromada.

Ako dospievame a múdrieme, uvedomujeme si skutočné hodnoty a to podstatné v živote.
Podobne ako mnohí z vás, som v živote dosiahol veľa, avšak zároveň vo mne silnel pocit, že chcem zlepšiť aj svet okolo mňa a zanechať posolstvo po sebe.

Slovensko je moja domovina a krajina, ktorej chcem pomôcť. Ale kedy? Zajtra? Na budúci rok? Alebo čo ak už príležitosť prešla a nevšimol som si ju? Nie, tá najlepšia chvíľa niečo zlepšiť je vždy práve teraz.

I keď to znie ako fráza - často som zažil, že aj malý krok dokáže započať veľkú zmenu. A že jednotlivci majú veľkú silu, ak sa zjednotia pre dobrú vec. Neplytvám preto časom a rozbieham spoločnú iniciatívu Zalesňovania Slovenska.

Rozhodol som sa založiť občianske združenie, s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí chcú Slovensko zlepšiť zveľaďovaním jeho pokladu – prírody.

Ako?

  • Sadením stromov a drevín, obnovou lesov ako aj rozširovaním zelene na pôvodné a nové miesta.

Kde?

  • Lesné plochy, mestské či obecné zelene, zničené poľnohospodárske územia, zvetrané a narušené úbočia, záplavové zóny...

Prečo?

  • Aby sa tu zdravo dýchalo, zachoval sa dostatok a kvalita pitnej vody, predchádzalo povodniam a smrštiam, uchovávali domovy živočíchov a rastlín, spomaľovalo otepľovanie, ....skrátka, aby sme našu prírodu obnovili a zanechali ju v lepšom stave našim deťom. Pretože i keď sa to nezdá, prírodné prostredie je krehkejšie a viac prepojené na nás, než si myslíme.


Už dlho stretávam ľudí, ktorí aj chcú pomôcť prírode Slovenska, no buď nevedia ako alebo nemajú čas priložiť ruku k dielu. Preto naše Lesoochranáske združenie Zalesňuj umožní aj im podieľať sa na šľachetnej veci obnovy lesov a zelene na Slovensku.

Zmysel peňazí je v ich využití, v hodnote, ktorú vytvoria, v šťastí, ktoré prinesú.

Našou snahou je získavať podporu a financie, pomocou ktorých budeme vysádzať stromy tam, kde chýbajú. Takto môže každý pomôcť sadiť z pohodlia svojho domova, alebo počas prestávky v práci a zároveň bude mať dobrý pocit a istotu, že svoj strom skutočne zasadil... Alebo takýmto stromom darovať svoje úsilie a potešiť iných.

„Postav dom, zasaď strom, sploď syna.“

Pokiaľ ste medzi 1.a 3.krokom, ste tu na správnej stránke :-) a pokračujte ďalej...“